Nebojte sa adopcie 1

Čakáme dieťa… bez termínu

Knižočka detailne opisuje cestu, ktorá vedie človeka od prvotnej myšlienky na adopciu 
až po zápis do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. 

Ozrejmí vám počiatočné štádium adopcie.

Podrobne vás prevedie jej jednotlivými krokmi.

Pomôže vám rozhodnúť sa zodpovedne.

Z

Formát

pdf

Veľkosť

1,32 MB

Počet strán

70

w

Jazyk

slovenský

Cena

7,00 €

Publikácia je výbornou príručkou pre tých, ktorí uvažujú o prijatí dieťaťa. Čitateľ v nej nájde nie len konkrétne informácie o celom procese a praktické rady pre jeho zvládnutie, ale aj množstvo osobných výpovedí o prežívaní obdobia vyrovnávania sa s faktom nemôcť byť biologickým rodičom, rozhodovania sa pre prijatie „cudzieho“ dieťaťa, samotnej prípravy na náhradné rodičovstvo a čakania na príchod „nášho“ dieťaťa. Autenticitu obsahu potvrdzuje skutočnosť, že autorka osobne prešla opakovane týmito procesmi, je trojnásobnou náhradnou mamou a cez zdieľanie svojich osobných skúseností môže byť sprievodcom na tejto ceste pre všetkých, ktorí sa chcú stať náhradnými rodičmi.

Mgr. Peter Fudaly, PhD.

špeciálny pedagóg, lektor v Návrat, o.z., otec piatich biologických detí

Každé dieťa má svoju matku a svojho otca. Zo života našich detí v detskom domove sa však akosi vytratili a z rôznych dôvodov prestali plniť svoju rodičovskú úlohu. Do života niektorých z nich vstúpi teta a ujo / nová mama a nový otec, ktorí sú pre ne obrovským darom, darom najvzácnejším.
Teším sa, že vzniklo toto malé dielko, ktoré hovorí, ako sa popasovať s peripetiami „adoptívneho tehotenstva“ a ukazuje, akú obrovskú lásku vie mama dať hoc aj cudziemu dieťaťu, ktoré už vlastne vôbec nie je cudzie. Ďakujem, že som mohol nazrieť akoby cez kľúčovú dierku do života takejto rodiny.

Ing. Štefan Straka

riaditeľ Detského domova sv. Klementa Hofbauera v Podolínci

Knižočka je urobená s ľahkou pútavosťou a citeľnou láskavosťou. Zároveň je aj dobre profesionálne spracovaná. Poukazuje na medicínske, právne, morálne, sociálne aj kresťanské aspekty adopcie. My sme adopciu vybavovali pred 32 rokmi a kniha mi mnohé veci pripomenula. Zistila som však, že mnohé veci v mojej dobe neboli až také známe.
Nášmu synovi diagnostikovali FAS (=fetálny alkoholový syndróm) až v dospelosti. Prešli sme si s ním ťažkú cestu a ešte stále prechádzame. Ale napriek tomu povzbudzujem všetkých, ktorí o adopcii uvažujú, aby sa nebáli.

JUDr. Lenka Rábiková

právnička na invalidnom dôchodku, 60 rokov, matka jedného adoptovaného dieťaťa

Prečítala som si Vašu knihu a oceňujem ľahkosť, s akou sa číta, ako vtiahne do deja a poskytuje cenné informácie o náhradnej rodinnej starostlivosti, ktoré vychádzajú z Vašej vlastnej skúsenosti.

PhDr. Katarína Hlinková

psychologička v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva Stará Ľubovňa

Veľmi pekný e-book, určite pomôže veľa potencionálnym maminkám. Všetko tam je jasne a dobre opísané. Keď som si prečítala o tých úradoch, príde mi to, ako keď sa vybavuje hypotéka (myslím tie papierovačky, nie to čakanie).
Ak ste niekedy rozmýšľali nad adopciou, tak smelo do čítania. Hneď budete múdrejší a v prípade potreby budete vedieť, kde a ako začať.

Ing. Gabriela Marczelová

blogerka, autorka knihy o cestovaní s deťmi, mama 2 detí, www.gabimarczelova.sk